SKALPEL to konferencje dla chirurgów z udziałem najwybitniejszych prelegentów, wybitnych specjalistów reprezentujący najbardziej cenione ośrodki z całego kraju. Wspólnym mianownikiem jest zaprezentowanie uczestnikom przeglądu dostępnych i najnowszych metod diagnostyki oraz terapii. Pragniemy skupić się jedynie na praktycznych informacjach poprzez określenie gotowych algorytmów postępowania w danych przypadkach. W ramach wykładów chcemy także zaprezentować analizy przypadków, tak by uczestnicy szkoleń, opuszczali je zaopatrzeni w wiedzę możliwą do zastosowania w codziennej praktyce.

Kierownictwo naukowe nad projektem SKALPEL ON-LINE sprawuje prof. Grzegorz Wallner, Konsultant Krajowy ds. Chirurgii Ogólnej, Kierownik II Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Konferencje on-line zachowają interdyscyplinarną tematykę wykładów kierowaną do chirurga praktyka.

Do zobaczenia!

konferencje dla chirurgów

 

Medfarma na Facebooku